Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019  
  • Hà Nội đứng thứ 3 về thu hút FDI trên toàn quốc

    Hà Nội đứng thứ 3 về thu hút FDI trên toàn quốc

    Theo báo cáo kết quả thu hút đầu tư nước ngoài năm 2017 và 5 tháng năm 2018 thì tính đến thời điểm hiện nay, Hà Nội hiện đứng thứ 3 về thu hút FDI trên toàn quốc, sau TP Hồ Chí Minh (1,92 tỷ USD) và Hải Phòng (1,03 tỷ USD).

Top