Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020  
  • 9 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải cách ly y tế

    9 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải cách ly y tế

    Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BYT về việc Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó, có 9 bệnh truyền nhiễm nhóm B phải tổ chức cách ly y tế.

Top