Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021  
  • Mở tài khoản SME online chỉ trong 01 phút

    Mở tài khoản SME online chỉ trong 01 phút

    Với mục đích nâng cấp trải nghiệm của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank), theo đó, khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chỉ cần đăng nhập vào website https://smeconnect.vpbank.com.vn/tai-khoan-doanh-nghiep, điền thông tin theo những bước chỉ dẫn của ngân hàng.

Top