Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 16 tháng 1 năm 2021  
  • Cho vay Hợp vốn - góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

    Cho vay Hợp vốn - góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

    Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam với 25 năm hình thành và phát triển, cho đến nay đã và đang khẳng định được vai trò là Ngân hàng của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND). Không chỉ hỗ trợ hoạt động, cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng cho các QTDND đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh cho thành viên và người dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam còn hỗ trợ các QTDND các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao uy tín, vị thế cho các QTDND.

  • Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

    Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam: Trợ lực khách hàng và thành viên vượt khó

    Đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều thành viên của các Qũy tín dụng nhân dân (QTDND), từ đó tác động không nhỏ đến hoạt động của hệ thống QTDND. Chưa kể là các khách hàng Doanh nghiệp và cá nhân là của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn vì đại dịch, từ đó ảnh hưởng tới Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Top