Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020  
  • Phát triển nhà ở giá rẻ phải tuân theo cơ chế thị trường

    Phát triển nhà ở giá rẻ phải tuân theo cơ chế thị trường

    Theo số liệu thống kê của Hội môi giới BĐS Việt Nam, trong quý III/2019, lượng căn hộ đủ điều kiện bán hàng do Sở Xây dựng Hà Nội cấp đạt trên 6.500 sản phẩm, trong đó sản phẩm nhà ở giá rẻ chỉ có khoảng 1.500 sản phẩm, lượng giao dịch thành công đạt xấp xỉ 80%.

Top