Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 27 tháng 5 năm 2020  
  • Thị trường bất động sản Đà Nẵng liệu “ cá chép có hóa rồng”

    Thị trường bất động sản Đà Nẵng liệu “ cá chép có hóa rồng”

    Trong khoảng 10 năm qua, thị trường Bất động sản Đà Nẵng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với nhiều yếu tố tích cực lẫn những biến động đáng chú ý. Tuy nhiên để hướng đến mục tiêu trở thành “cá chép hóa rồng”, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức.

Top