Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 4 tháng 12 năm 2020  
  • Thời đại dịch, có tiền nên đầu tư vào đâu?

    Thời đại dịch, có tiền nên đầu tư vào đâu?

    Dù liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi những tác động của dịch Covid-19, song so với các kênh đầu tư khác như vàng hay chứng khoán thì bất động sản hiện vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn, có khả năng sinh lời hiệu quả cả trung và dài hạn.

Top