Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021  
  • Quận 1 Tp. HCM vươn vai sánh tầm trung tâm kinh tế khu vực

    Quận 1 Tp. HCM vươn vai sánh tầm trung tâm kinh tế khu vực

    Sở hữu những giá trị văn hóa – lịch sử hiện hữu lâu đời cùng nhịp phát triển sôi động của đầu tàu kinh tế cả nước, Tp. HCM không ngừng đổi mới để hoàn thiện hơn mỗi ngày, từng bước trở thành trung tâm tài chính – công nghiệp – dịch vụ của khu vực và Đông Nam Á.

Top