Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019  
  • Tăng trưởng kinh tế 2019 có nhiều triển vọng khởi sắc

    Tăng trưởng kinh tế 2019 có nhiều triển vọng khởi sắc

    Theo TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), tăng trưởng của chúng ta đã thiên về chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

  • Tăng trưởng kinh tế 2019: Lạc quan nhưng vẫn lo

    Tăng trưởng kinh tế 2019: Lạc quan nhưng vẫn lo

    Năm 2019 đóng vai trò bản lề, nước rút cho việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 và cả Chiến lược 10 năm 2011 - 2020. Do đó, mục tiêu đặt ra đã rõ ràng hơn: Tăng trưởng GDP cao hơn năm 2018. Các dự báo cho thấy, kinh tế Việt Nam năm 2019 có thể đạt tăng trưởng hơn 7%.

Top