Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021  
  • Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Kênh phổ biến pháp luật hiệu quả

    Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia: Kênh phổ biến pháp luật hiệu quả

    Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 14/2019/QĐ-TTg về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, trong đó quy định về xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử (TSPLĐT) quốc gia. Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đây được xem là kênh phổ biến pháp luật hiệu quả tới người dân.

Top