Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018  
  • Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng

    Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phong trào cách mạng

    Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết: "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Thời báo Doanh nhân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

  • Fidel Castro qua đời ở tuổi 90

    Fidel Castro qua đời ở tuổi 90

    Nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại Fidel Castro vừa qua đời ở tuổi 90. Cùng với Che Guevara, Fidel là nhà lãnh đạo huyền thoại của phong trào cách mạng các nước Mỹ Latin.

Top