Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020  

Kanye West xin lỗi vì làm vợ tổn thương

Kanye West xin lỗi vợ - Kim Kardashian - vì công khai trước công chúng vài vấn đề riêng tư khiến tổn thương cô.

Top