Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018  

Thanh Thảo thấy lạ lẫm khi được uống nước đá trước và sau sinh con

Cô được bác sĩ tại Mỹ giải thích là nước đá rất tốt cho các cơn gò tử cung và tống sản dịch ra ngoài.

Top