Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2017  

Có nên làm đường riêng cho… bò?

Ý tưởng về việc làm cầu vượt, cống ngầm riêng cho bò đi đã được một đại biểu đề xuất tại kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII.

Top