Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020  

Thanh Liêm - Hà Nam: Nhiều giáo viên hợp đồng đứng trước nguy cơ thất nghiệp?

Mặc dù đã nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tuy nhiên các cô giáo mầm non tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đang đứng trước nguy cơ “thất nghiệp” vì không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách.

Top