Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Vất vả ngăn chặn trục lợi bảo hiểm y tế

4 tháng đầu 2017, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã từ chối thanh toán 3.000 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế...

Top