Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020  

Giải pháp nào hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19?

Theo thống kê của Bộ Lao động thương binh và Xã hội, trong tháng 3 /20120 ít nhất đã có 15% doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô sản xuất hoặc phải ngừng hoạt động. theo đó là 47 nghìn người đã phải nộp đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Số doanh nghiệp và người lao động khác may mắn hơn thì cũng đang phải chịu cảnh sản xuất mà không có đầu ra, dẫn đến 1 ngày làm thì 1 ngày nghỉ.

Top