Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017  

Mã BHXH suốt đời cho Học sinh - Sinh viên

Mã BHXH suốt đời cho HSSV; mức đóng BHYT của HSSV "tăng không nhiều"; được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nếu tổng chi phí khám chữa bệnh 1 lần thấp hơn 15% mức lương tối thiểu...

Top