Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019  

Chấm dứt tình trạng từ chối giải quyết quyền lợi BHYT khi người bệnh chuyển tuyến

Đó là yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 1155/BHXH-CSYT ngày 11/4/2019 về giải quyết quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) khi người bệnh chuyển tuyến.

Top