Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018  

Cách tính lương hưu theo qui định mới

BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi.

Top