Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020  

Giải pháp trọng tâm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Sau gần 06 năm triển khai thực hiện Luật BHYT sửa đổi, công tác tổ chức thực hiện chính sách BHYT đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt gần 90% dân số; số người tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 48%, từ năm 2015-2019 tăng hơn 15 triệu người, đến hết năm 2019 đã có 85,636 triệu người tham gia BHYT

Top