Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020  

Việt Nam ghi nhận ngày thứ 52 không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng.

Tính đến 6 giờ ngày 24/10, đã 52 ngày cả nước không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng; Việt Nam đã chữa khỏi 1.049/1.148 bệnh nhân COVID-19.

Top