Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2019  

Có bao nhiêu loại ung thư?

Bạn có thể nghĩ "ung thư" là một bệnh, nhưng thực ra đó là một thuật ngữ chung cho nhiều loại ung thư. Dưới đây là cách các bác sĩ phân loại chúng.

Top