Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020  

Thời gian ủ bệnh của Covid-19 có thể đã kéo dài hơn ước tính ban đầu

Nghiên cứu mới dựa trên các ca bệnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) cho thấy, thời gian ủ bệnh của Covid-19 là 8,29 ngày thay vì 7,76 ngày như trước.

Top