Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 20 tháng 11 năm 2018  

Đàn bà muốn hạnh phúc thì khôn có chừng và ngây ngô đúng lúc!

Phụ nữ thực sự khôn ngoan, họ hiểu rằng chuyện mình thông minh hay không, tự lập hay không, chẳng cần bộc lộ ra ngoài làm gì. Họ giả ngây ngô để được tất cả yêu quý, để được đàn ông cung phụng.

Top