Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 2019  

Bạn có thuộc kiểu cha mẹ vô tâm?

Dù luôn nặng lòng thương con nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không biết cách thể hiện tình cảm, lâu dần hình thành trong các con cảm giác cha mẹ không hề quan tâm, yêu thương mình. Hãy kiểm tra xem bạn có vô tình thuộc nhóm cha mẹ vô tâm trong mắt con không nhé!

  • Bạn có thuộc kiểu cha mẹ vô tâm?

    Bạn có thuộc kiểu cha mẹ vô tâm?

    Dù luôn nặng lòng thương con nhưng nhiều bậc cha mẹ lại không biết cách thể hiện tình cảm, lâu dần hình thành trong các con cảm giác cha mẹ không hề quan tâm, yêu thương mình. Hãy kiểm tra xem bạn có vô tình thuộc nhóm cha mẹ vô tâm trong mắt con không nhé!

Top