Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018  

Chồng vét sạch tiền tôi đi làm xa xứ chỉ để xây nhà hoành tráng

"Khi tôi đếm từng ngày được về với con thì chồng một mực bắt ở lại làm tiếp 2 năm để đủ tiền trả nợ xây nhà", chị Cúc viết.

Top