Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018  

Cuộc đời đàn bà không khổ đau cho đến khi…

Khi mới lọt lòng, phụ nữ không khổ. Khi còn dùi mài sách vở ở nhà trường, phụ nữ không khổ. Khi trưởng thành, cuộc đời phụ nữ cơ bản vẫn còn sung sướng cho đến khi…

Top