Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019  
  • Khi đàn bà không còn khóc vì chồng…

    Khi đàn bà không còn khóc vì chồng…

    Một khi đàn bà đã không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, có lẽ đàn ông đã hiểu được hậu quả sẽ như thế nào rồi, đúng không?

Top