Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020  
  • "Chúng ta đừng than vãn nữa"

    Sáng, mẹ gọi điện thật sớm: “Đừng đưa cháu về quê thời điểm này con ạ. Con có nghe người ta nói không, khi Tổ quốc cần, chúng ta hãy ở yên một chỗ”.

Top