Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 2018  
  • Đàn ông chỉ cần một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên

    Đàn ông chỉ cần một lần dối trá, đàn bà cả đời không quên

    Một lần duy nhất thôi cũng đủ đạp đổ tình nghĩa vợ chồng dưới chân. Đàn ông thật lạ, mười lần ngoại tình thì có tội, còn một lần thì vô tội hay sao? Nếu biết thương vợ, thương con, biết nghĩ đến tình cảm vợ chồng anh đã không làm cái việc đốn mạt đó sau lưng vợ

Top