Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019  
  • Cha mẹ lười khó có con thành tài

    Cha mẹ lười khó có con thành tài

    Suốt hai tháng kiên trì kể chuyện cho con, ông bố kỹ sư gốc Trung Quốc mãn nguyện khi con anh được mời làm dịch giả lúc 10 tuổi.

  • Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi

    Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi

    Chúng ta không thể biết trước được tương lai, càng không thể xác định được tâm ý và lòng dạ của một con người. Hôm nay, họ có thể yêu ta đến mức đánh đổi tất cả, nhưng ai biết được ngày mai ngày sau điều gì sẽ đến, lý do nào sẽ khiến họ nhẫn tâm rời bỏ ta?

Top