Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 19 tháng 2 năm 2019  
  • Hơn cả cô đơn, điều đàn bà từng tổn thương sợ nhất chính là…

    Hơn cả cô đơn, điều đàn bà từng tổn thương sợ nhất chính là…

    Đàn bà một khi có thể chịu cô đơn giỏi nhất, một mình giỏi nhất thì chính là họ đã không còn thiết yêu đương, chẳng cần một người đàn ông nào nữa. Họ chọn cô đơn không phải vì tuyệt vọng và khổ đau. Đơn giản vì họ nghĩ cô đơn vẫn tốt hơn chung đôi mà rồi lại lẻ bóng chua xót. Cô đơn cũng là một nỗi buồn thật đẹp, hơn bao nỗi đau khôn nguôi…

Top