Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 19 tháng 8 năm 2018  

Chứng khoán ngày 20/8/2018 qua 'lăng kính' kỹ thuật

Giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 20/8 qua "lăng kính" phân tích kỹ thuật.

Top