Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 16 tháng 10 năm 2018  

Thị trường vốn sẽ sớm có sân chơi cho nhà đầu tư chuyên nghiệp

Khái niệm “nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp” đã được nêu trong Luật Chứng khoán từ năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010. Thế nhưng, chỉ đến khi soạn thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) năm nay, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được định nghĩa, kỳ vọng sẽ mở ra một sân chơi mới trên thị trường chứng khoán.

Top