Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019  

Cần xử nhanh doanh nghiệp chậm lên sàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan trình Chính phủ giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đăng ký niêm yết, giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Top