Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019  

Miễn phí giao dịch chứng khoán - Bước đi tất yếu trong kỷ nguyên số

Trong cuộc chiến không khoan nhượng trên thị trường chứng khoán hiện nay, để có thể giữ chân khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới, các công ty chứng khoán đã buộc phải tính tới việc cắt giảm hoặc miễn phí giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Top