Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020  

Thị trường chứng khoán: Cơ hội đầu tư đã đến

Ðầu năm 2020, Báo Ðầu tư Chứng khoán ghi nhận nhiều ý kiến lạc quan của các tổ chức đầu tư về thị trường chứng khoán. Sự lạc quan xuất phát từ nền tảng ổn định của nền kinh tế, tăng trưởng của doanh nghiệp vẫn ở mức 2 con số, cho dù những khó khăn khách quan vẫn còn…

Top