Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020  

Dòng vốn ETF đổ vào chứng khoán Việt cao đột biến

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa thu hút dòng vốn ETF cao nhất trong vòng 1 năm qua.

Top