Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Cổ phiếu Tân Tạo 'lên đồng' sau một tuyên bố của ông Đặng Thành Tâm

Thay mặt chị gái điều hành phiên họp đại hội đồng cổ đồng thường niên của Tân Tạo, ông Tâm tuyên bố giá ITA tối thiểu sẽ phục hồi về mức mệnh giá và cá nhân ông sẽ mua vào cổ phiếu này.

Top