Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020  

Người dùng đã có thể dễ dàng thấy Facebook biết bao nhiêu về mình

Người dùng bây giờ có thế dễ dàng xem Facebook và Instagram đang theo dõi mọi người như thế nào và tại sao họ lại đề xuất một số nội dung nhất định.

Top