Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 22 tháng 2 năm 2020  

iPhone ám ảnh với từ khóa “Asian”

Ám ảnh với từ khóa “Asian” hay được gán cho tiêu đề phim khiêu dâm, iPhone tự động chặn truy vấn tìm kiếm dù người dùng chỉ sử dụng từ này với nghĩa thông thường.

  • iPhone ám ảnh với từ khóa “Asian”

    iPhone ám ảnh với từ khóa “Asian”

    Ám ảnh với từ khóa “Asian” hay được gán cho tiêu đề phim khiêu dâm, iPhone tự động chặn truy vấn tìm kiếm dù người dùng chỉ sử dụng từ này với nghĩa thông thường.

Top