Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018  

Nông dân An Giang chế tạo máy phun thuốc trừ sâu từ xa và chạy bằng năng lượng mặt trời

Với ý tưởng độc đáo, một chàng nông dân trẻ ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đã chế tạo ra máy phun thuốc trừ sâu sử dụng nguồn năng lượng năng lượng mặt trời.

Top