Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019  

Viettel ra mắt Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao

Đây là Tổng công ty thứ 7 của Tập đoàn Viettel, với nhiệm vụ chính là tập trung vào hai lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, công nghiệp điện tử viễn thông.

Top