Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 19 tháng 10 năm 2020  

Chế tạo thành công thiết bị đặc biệt biến không khí thành nước uống

Các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts đã chế tạo thành công và đưa vào thực nghiệm thiết bị có khả năng chuyển hóa không khí thành nước uống.

Top