Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020  

Có nên mua điều hòa cũ?

"Tôi muốn lắp điều hoà nhưng đang băn khoăn giữa mua mới và mua loại đã dùng rồi, liệu điều hòa cũ có được đảm bảo hay không?" (Nguyễn Văn Hưng - Hà Nội).

  • Có nên mua điều hòa cũ?

    Có nên mua điều hòa cũ?

    "Tôi muốn lắp điều hoà nhưng đang băn khoăn giữa mua mới và mua loại đã dùng rồi, liệu điều hòa cũ có được đảm bảo hay không?" (Nguyễn Văn Hưng - Hà Nội).

Top