Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019  
  • VNPT nỗ lực phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

    VNPT nỗ lực phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

    Thông tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, đơn vị vinh dự được lựa chọn là Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng này.

Top