Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019  

Tính hai mặt của mạng xã hội

Với tốc độ phát triển “chóng mặt” của mạng xã hội, thông tin được chia sẻ nhanh chóng, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đang đặt ra những vấn đề an ninh cần đặc biệt quan tâm.

Top