Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 24 tháng 2 năm 2018  

Apple đang thay đổi cách phát triển iOS

iOS thế hệ mới thường có một số tính năng đột phá để tạo sự khác biệt so với bản cũ, nhưng năm nay, Apple có thể không làm thế.

Top