Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021  

Phòng ngừa tấn công mạng trong thời gian Đại hội Đảng XIII

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa đưa ra khuyến cáo một số biện pháp cơ bản để phòng ngừa tấn công mạng trong thời gian Đại hội Đảng XIII.

Top