Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019  

Apple thống trị thị trường smartphone cao cấp

Trong quý 3 năm nay, Apple vẫn thống trị thị trường smartphone cao cấp toàn cầu khi chiếm tới 52% thị phần, theo sau là Samsung 25% và Huawei 12%.

Top