Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 28 tháng 1 năm 2020  

AI - công nghệ của kỷ nguyên mới

Sự xuất hiện của động cơ hơi nước là một trong những nền tảng quan trọng để thúc đẩy cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra vào cuối thế kỷ XVIII. Với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trí tuệ nhân tạo (AI) được coi là công nghệ chủ chốt đưa nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới.

Top