Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019  

Apple khẳng định không gửi dữ liệu về Trung Quốc

Apple không gửi thông tin duyệt web tới Tencent, mà IP thiết bị của người dùng chỉ được chia sẻ khi website họ truy cập bị nghi lừa đảo.

Top