Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019  

Yêu cầu kiểm soát rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Sau ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các ngân hàng thương mại trong nước yêu cầu kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Top