Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2019  

Sóng đầu tư đổ mạnh về Hà Nội

Trong tổng số 31,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 11 tháng qua, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, Hà Nội dẫn đầu với tổng số vốn đăng ký gần 7 tỷ USD, chiếm gần 1/4 tổng vốn FDI vào Việt Nam trong 11 tháng qua.

Top