Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 17 tháng 1 năm 2020  

100 triệu dân, 100 nghìn doanh nghiệp số và mục tiêu 30% GDP

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số và kinh tế số chiếm trên 30% GDP.

Top