Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Tài chính thế giới đã lột xác thế nào trong một thập kỷ qua?

Năm 2007, thế giới ngập trong thanh khoản, kết quả tất yếu của sự thiếu điều tiết trong lĩnh vực tài chính, 10 năm sau, mọi chuyện đã khác xưa rất nhiều.

Top