Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017  

Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt 4,2 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm

Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Có 660 triệu USD trong tổng số 4,2 tỷ USD là vốn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Top