Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018  

Cho vay nặng lãi quá cao có thể bị xử lý hình sự

Hoạt động cho vay nặng lãi xuất hiện ngày càng nhiều với lãi suất cao nhằm thu lợi bất chính. Theo các luật sư, hành động này có thể bị xử lý hình sự.

Top