Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017  

Quy mô của đồng Ethereum trong thị trường tiền ảo

Trên thị trường tiền ảo trên thế giới, đồng Ethereum hiện đang ở vị trí thứ 2, trị giá 31 tỷ USD sau Bitcoin là 45 tỷ USD.

Top