Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020  

Phân loại thành 3 nhóm biệt thự cũ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Vừa qua, UBND TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành ban hành danh mục các biệt thự cũ trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố phân loại thành 3 nhóm chủ yếu tập trung trên địa bàn quận 1 và quận 3.

Top