Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 19 tháng 2 năm 2018  
  • Thị trường bất động sản: Không bi quan nhưng đừng quá tô hồng

    Thị trường bất động sản: Không bi quan nhưng đừng quá tô hồng

    Bức tranh thị trường bất động sản (BĐS) cả năm 2017 đã được các công ty tư vấn “khóa sổ” bằng những con số khá ấn tượng. Trong khi thực tế, có vẻ ít màu hồng hơn. Hầu hết các chuyên gia, DN BĐS đều đồng tình rằng “không bi quan nhưng đừng quá tô hồng” thị trường BĐS để có bước đi thực chất hơn vào năm nay.

Top