Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Chủ nhật, ngày 25 tháng 8 năm 2019  
  • Trống hạ tầng trong các khu đô thị mới: Thiếu chế tài xử lý chủ đầu tư

    Trống hạ tầng trong các khu đô thị mới: Thiếu chế tài xử lý chủ đầu tư

    Nhiều khu đô thị (KĐT) mới sau khi hoàn thiện và đưa vào vận hành nhưng thiếu những hạ tầng xã hội cần thiết như trường học, cây xanh, không gian vui chơi... Theo các chuyên gia, để tránh tình trạng quy hoạch treo và đảm bảo quyền lợi cho cư dân dự án, cần phải xây dựng chế tài về đầu tư hạ tầng xã hội tại các KĐT mới.

Top