Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 18 tháng 1 năm 2020  

Ba thành phố của Việt Nam nhận Giải thưởng Du lịch sạch ASEAN 2020

Ba thành phố của Việt Nam là: Vũng Tàu, Quy Nhơn và Huế đã vinh dự được nhận Giải thưởng Du lịch sạch ASEAN 2020 tại diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020.

Top