Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018  

Hà Nội sẽ rà soát nhà tái định cư

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra và báo cáo cụ thể việc sử dụng quỹ bảo trì 2% ở các dự án tái định cư.

Top