Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020  

Hà Nội phát triển hai bên bờ sông Hồng

Hà Nội định hướng lấy sông Hồng làm trục cảnh quan trung tâm, phát triển đồng bộ các vùng để sông Hồng chảy giữa trung tâm TP.

Top