Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2018  

6 trường hợp thu hồi nhà, đất công sản từ năm 2018

Từ tháng 1, Chính phủ quy định đất công sản không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi.

Top