Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 23 tháng 8 năm 2017  

Giải pháp quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị

Ngày 20/8, tại UBND TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Cụm đô thị vùng Đông Bắc (Hiệp hội các đô thị Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Giải pháp quản lý, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị”.

Top