Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021  

Nhận tiền từ Youtube, Google mà trốn nghĩa vụ thuế có thể bị khởi tố

Nhằm tăng cường quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, cơ quan thuế sẽ tổ chức rà soát các trường hợp có doanh thu lớn, trường hợp gian lận có thể bị khởi tố.

Top