Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 20 tháng 7 năm 2018  

Hơn 17.000 người tham gia Thiên Ngọc Minh Uy chưa được hoàn tiền

Trước khi bị tước giấy phép năm ngoái, Thiên Ngọc Minh Uy thu hút gần 27.000 người tham gia vào mạng lưới.

Top