Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018  
  • PVN triển khai nhân sự cho công tác tái cơ cấu tập đoàn

    PVN triển khai nhân sự cho công tác tái cơ cấu tập đoàn

    Ông Ngô Hữu Hải Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác dầu khí được bổ nhiệm làm tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (Biển Đông POC). Ông Nguyễn Văn Quế giữ chức giám đốc công ty liên doanh điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC).

Top