Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 17 tháng 8 năm 2018  
  • Công ty Ba Huân và câu chuyện gọi vốn kinh doanh

    Công ty Ba Huân và câu chuyện gọi vốn kinh doanh

    Các công ty Việt Nam đa phần là vừa và nhỏ, trong đó các công ty rất nhỏ và nhỏ chiếm 85-90%. Chính vì vậy mà vốn rất ít phải cần đến các nguồn vốn bên ngoài để đầu tư kinh doanh và nâng cao năng suất lao động.

Top