Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019  
  • Hà Tĩnh: Đột phá trong thu hút đầu tư

    Hà Tĩnh: Đột phá trong thu hút đầu tư

    Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại, khẳng định được vai trò đầu tàu thúc đẩy sự phát triển kinh tế Hà Tĩnh và góp phần quan trọng vào tăng trưởng quốc gia.

  • Doanh nghiệp thép hết lỗ, nhưng chưa hết khó

    Doanh nghiệp thép hết lỗ, nhưng chưa hết khó

    Đầu năm 2019, giá nguyên liệu tuy đã phục hồi trở lại, giúp doanh nghiệp ngành thép không bị lỗ hàng tồn kho, nhưng khó khăn mới cũng xuất hiện, dự báo một năm không nhiều thuận lợi.

Top