Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 25 tháng 6 năm 2018  
  • Doanh nhân ngành nghệ thuật chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    Doanh nhân ngành nghệ thuật chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

    93 năm qua, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát huy, sáng tạo, đổi mới và luôn đồng hành với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đặc biệt các doanh nhân là nghệ sĩ của nền nghệ thuật, của ngành làm đẹp. Báo chí đã và đang góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh, giúp doanh nhân, doanh nghiệp có được một môi trường làm việc tốt hơn.

Top