Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 18 tháng 2 năm 2020  
  • Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

    Dự báo tác động của EVFTA đến tăng trưởng kinh tế

    Nếu các cam kết về cắt giảm thuế quan và phi thuế quan được thực thi triệt để, kết hợp với một số yếu tố khác, dự báo EVFTA có thể góp phần tăng GDP và kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU so với không có Hiệp định.

T&T
Top