Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2019  
  • Nhân lên giá trị hàng Việt

    Nhân lên giá trị hàng Việt

    Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã bước sang năm thứ 10. Văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam từng bước được định hình. Ấy là thành quả của cả quá trình kiên trì, bền bỉ, hướng về đích đến mang tinh thần của cuộc vận động.

  • Vừa bấp bênh cho hộ kinh doanh, vừa không công bằng với doanh nghiệp

    Vừa bấp bênh cho hộ kinh doanh, vừa không công bằng với doanh nghiệp

    Theo thống kê, khu vực hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang đóng góp tới 30% GDP, tạo ra khoảng 10 triệu việc làm cho nền kinh tế, nhưng khu vực này chỉ có một địa vị pháp lý vừa rất bấp bênh, đồng thời nhiều quy định với hộ kinh doanh lại không bằng với các doanh nghiệp.

Top