Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019  
  • Vinhomes tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất

    Vinhomes tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất

    Ngày 27/5/2019, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã chứng khoán: VHM) tiến hành tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tiên sau khi chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Top