Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 20 tháng 3 năm 2019  
  • Vì sao giá xăng dầu trong nước lại tính giá quốc tế?

    Vì sao giá xăng dầu trong nước lại tính giá quốc tế?

    Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng chủ động và sâu rộng, Việt Nam đã và đang từng bước tham gia các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương. Các hàng rào thuế quan, phi thuế quan từng bước được gỡ bỏ theo lộ trình cam kết hội nhập, trong đó có thuế nhập khẩu xăng dầu.

Top