Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 năm 2020  
  • Tiếp lửa cho xu hướng chuyển đổi của doanh nghiệp

    Tiếp lửa cho xu hướng chuyển đổi của doanh nghiệp

    Chúng ta đã có bước tiến lớn là sự xuất hiện của các DN, tập đoàn lớn. Để họ lớn mạnh thì bên cạnh môi trường cạnh tranh, minh bạch, chúng ta cần tiếp thêm lửa cho những xu hướng chuyển đổi tích cực của họ, để không chỉ nhắc đến tên tập đoàn mà còn là hình ảnh về thương hiệu quốc gia.

T&T
Top