Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 19 tháng 2 năm 2020  
  • Ngành gỗ: Chuyển hướng sản xuất

    Ngành gỗ: Chuyển hướng sản xuất

    Dịch Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến XK một số ngành hàng, trong đó có ngành gỗ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để DN XK đồ gỗ bứt phá.

T&T
Top