Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018  
  • Sẽ tạo bình đẳng giữa doanh nghiệp nội, ngoại

    Sẽ tạo bình đẳng giữa doanh nghiệp nội, ngoại

    “Tôi khẳng định, Chính phủ Việt Nam không có rào cản nào đối với doanh nghiệp nước ngoài khác với doanh nghiệp Việt, ngoại trừ một số các cam kết về đầu tư WTO sẽ được mở từ từ.”

Top