Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019  
  • Không thể mặc kệ hoặc cấm kinh tế chia sẻ

    Không thể mặc kệ hoặc cấm kinh tế chia sẻ

    “Cách tiếp cận là tạo điều kiện ra đời, phát triển chứ không thể mặc kệ hoặc là không làm được thì cấm”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu quan điểm. Hiện, các Bộ đang xây dựng các quy định để điều chỉnh từng lĩnh vực riêng lẻ của kinh tế chia sẻ, thay vì một nghị định hay luật quy định chung.

Top