Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020  
  • Vua Nệm chung tay chống dịch Covid-2019

    Vua Nệm chung tay chống dịch Covid-2019

    Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, mới đây Vua Nệm phối hợp cùng Mekong Capital trao 333 chiếc nệm (tương đương 160 triệu đồng) cho các bệnh viện ở Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

  • Tính toán các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội

    Tính toán các kịch bản điều hành kinh tế - xã hội

    Đánh giá toàn diện tác động của dịch COVID-19 tới phát triển kinh tế xã hội, tính toán các phương án, kịch bản tăng trưởng và triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng là nhiệm vụ đang đặt ra với các địa phương.

T&T
Top