Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020  
  • CEO Thảo Lê – Thành công từ những mảnh vỡ của cuộc sống

    CEO Thảo Lê – Thành công từ những mảnh vỡ của cuộc sống

    Con đường dẫn đến thành công nào cũng vậy đều đi qua “thất bại và sương máu”. Để tạo nên được sự thành công trong cuộc sống,tạo dựng được sự nghiệp cho bản thân, ngoài nghị lực phi thường của cô gái trẻ “Thảo Lê” thì sự góp nhặt từ những mảnh vỡ của chính bản thân là minh chứng và tấm gương cho sự thành công từ đôi bàn tay trắng .

  • Việt Nam vào cuộc đua thương mại hóa 5G

    Việt Nam vào cuộc đua thương mại hóa 5G

    Kế hoạch thương mại hóa 5G vào năm 2021 là mục tiêu để Việt Nam có thể hoàn thành các chỉ tiêu trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia.

Top