Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 22 tháng 11 năm 2017  
  • Người tiên phong trong thanh toán di động ở Việt Nam

    Người tiên phong trong thanh toán di động ở Việt Nam

    Bà nội trợ đi chợ mua thịt, cá, rau, dưa và trả bằng tiền mặt. Nhân viên văn phòng nhận lương qua thẻ nhưng sau đó vẫn rút tiền mặt để tiêu. Những hình ảnh này không mấy xa lạ trong bức tranh thanh toán ở Việt Nam, kể cả ở thành thị.

Top