Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 22 tháng 9 năm 2018  
  • An sinh xã hội – nền tảng của phát triển bền vững

    An sinh xã hội – nền tảng của phát triển bền vững

    Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, hiện nay Chính phủ đang chi 2,7% GDP để thực hiện chính sách an sinh xã hội, vốn được coi là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của đất nước. Thực hiện chính sách an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm mà còn là nền tảng, động lực phát triển bền vững của một nền kinh tế.

  • Vi phạm bản quyền phát sóng truyền hình: Làm cách nào triệt để?

    Vi phạm bản quyền phát sóng truyền hình: Làm cách nào triệt để?

    Để tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, trong đó có quyền của tổ chức phát sóng và đưa ra các giải pháp hữu hiệu, tăng cường hiệu quả hoạt động chống vi phạm bản quyền trong môi trường số, Cục Bản quyền tác giả (COV) phối hợp với Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) và Ủy ban Bản quyền tác giả Hàn Quốc (KCC) tổ chức Hội thảo về bảo hộ quyền của tổ chức phát sóng trong môi trường số vào sáng ngày 19/9/2018 tại Hà Nội.

Top