Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020  

Mua đất bằng uy tín, chưa giao tiền, "sang tay" lãi ngay trăm triệu đồng

Có quan hệ tốt, uy tín lớn nên nhiều người đầu tư bất động sản bằng "nước bọt" cũng có lãi. Thậm chí, với tài sản vô hình đó, việc bán lại cũng rất nhanh chóng và dễ sinh lời.

Top