Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019  

Phát triển đô thị thông minh cần giải pháp đồng bộ

Các đô thị hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức sống còn. Phát triển “thông minh hơn” là xu hướng được nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn.

Top