Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ bảy, ngày 17 tháng 11 năm 2018  
  • Làm live show để đo yêu thích thật, ảo

    Làm live show để đo yêu thích thật, ảo

    Con số hàng triệu lượt xem của các MV ở thế giới ảo không còn đủ sức thuyết phục nữa. Các ca sĩ phải bước ra cuộc sống thực tế bằng những đêm diễn bán vé để chứng minh ai thật sự được công chúng hâm mộ.

Top