Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020  
  • Quách Beem - Người nghệ sĩ kết nối những trái tim!

    Quách  Beem - Người nghệ sĩ kết nối những trái tim!

    Quách Beem được khán giả yêu thương gắn cho danh hiệu “Ông vua nhạc Đạo và đời”. Thật vậy khi nghe lại, nghiền ngẫm những ca từ trong những bài hát về Đạo và Đời của Beem thì nghệ danh đó quả không sai...

Top