Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ ba, ngày 7 tháng 4 năm 2020  
  • Ngọn đuốc Olympic vẫn sáng lên ước mơ, hy vọng

    Ngọn đuốc Olympic vẫn sáng lên ước mơ, hy vọng

    Ngọn đuốc Olympic- biểu tượng tinh thần của thể thao thế giới - đã đến tỉnh Fukushima vào ngày 1/4, chính thức bắt đầu hành trình rước đuốc vòng quanh Nhật Bản và nó sẽ rực sáng trên đài lửa vào… tối 23/7/2021!

Top