Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 17 tháng 12 năm 2018  

Phó Thủ tướng lên tiếng về đề xuất tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2

Sinh viên hỏi về quan điểm của Phó Thủ tướng về vấn đề Chính phủ nên công nhận tiếng Anh phải là ngôn ngữ thứ 2. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời: "Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức của Việt Nam, không có tiếng nước ngoài nào là ngôn ngữ chính thức thứ 2, thứ 3".

Top