Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ sáu, ngày 22 tháng 2 năm 2019  

Cần giáo dục về khởi nghiệp cho sinh viên

“Từ phụ huynh đến nhà trường hiện nay đều chưa tạo điều kiện và khuyến khích cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp”. “Đã đến lúc cần phải thay đổi tư duy này của phụ huynh và xã hội”… là những ý kiến chuyên gia đưa ra tại tọa đàm “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo” do Bộ GDĐT tổ chức ngày 20.2.

Top