Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2019  

'Để các cháu bụng đói đi học là chúng ta có lỗi'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu nhấn mạnh điều này khi thảo luận tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Top