Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ hai, ngày 20 tháng 8 năm 2018  

Sức ép khủng khiếp vì quá tải học sinh

2019, TP HCM tăng hơn 67.000 học sinh nên phải giảm tỉ lệ học 2 buổi/ngày, cắt hẳn bán trú. Tại Hà Nội, nhiều lớp học sĩ số tăng gấp đôi so với quy định.

Top