Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018  

6 tỉnh thành thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới

Việc thực nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi và tác động của chương trình giáo dục phổ thông mới đến người dạy và người học.

Top