Thời báo doanh nhân
Thời báo doanh nhân
Thứ tư, ngày 18 tháng 10 năm 2017  

Thanh Hóa: Ban giám hiệu nói một đằng, thu một nẻo?

Việc huy động đóng góp đầu năm 2017-2018, với nhiều khoản thu “theo quy định, thỏa thuận, vận động” đang khiến cho nhiều phụ huynh, học sinh tại trường THPT Trần Phú, đóng trên địa bàn thị trấn Nga Sơn (Nga Sơn-Thanh Hóa) thấy quá sức.

Top